กศ.บป. เรียนเสาร์-อาทิตย์ รอบ 2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 8 ก.ค. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)

รอบที่ 6 รับตรงอิสระ2
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 30 มิ.ย. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
absmiddle รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรั... 7 พ.ค. 2563

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 10 พ.ค. 2563

นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา    ภาคบัณฑิตศึกษา

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]