1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ย. 2562

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

1-2 คัดเลือกตรง(Direct NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค. 2562 - 5 ม.ค. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

รอบที่ 2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 20 มี.ค. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี    ภาคปกติ

รอบที่ 3 Admission1
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 - 27 เม.ย. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย. - 10 พ.ค. 2563

นักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา    ภาคบัณฑิตศึกษา

โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 22 มิ.ย. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
absmiddle รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรั... 7 พ.ค. 2563

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]