โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. - 2 ก.ค. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคพิเศษ(กศ.บป.)
absmiddle รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรั... 3 พ.ค. 2564

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย. - 9 พ.ค. 2564

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    ภาคบัณฑิตศึกษา
absmiddle การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 27 เม.ย. 2564

2-2 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคปกติ
absmiddle การรับสมัครนักศึกษา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาค... 24 ก.พ. 2564

2-1 โควตา(NSTRU Quota)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 15 มี.ค. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคปกติ
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS6... 23 มี.ค. 2564

1-2 คัดเลือกตรง(Direct NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค. 2563 - 27 ม.ค. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2563

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]