รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2564
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 2 กรกฏาคม 2564 ดังมีรายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25640503_225302.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 3 พ.ค. 2564 , 22:53:02
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 3 พ.ค. 2564 , 22:53:02