ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 รอบที่ 2-1 โควตา(NSTRU Quota)
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2-1 โควตา(NSTRU Quota) ปีการศึกษา 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
         จึงขอประกาศให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 ในวันที่ 10-10 พฤษภาคม 2564 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ให้ทราบในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์
ไฟล์ประกอบ : news_25640323_101828.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 22 มี.ค. 2564 , 10:18:08
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 23 มี.ค. 2564 , 10:18:28