การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 9 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25631104_163304.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 3 พ.ย. 2563 , 11:31:50
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 4 พ.ย. 2563 , 16:33:04