ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 รอบที่ 1-1 Portfolio
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 Portfolio ปีการศึกษา 2564 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
         จึงขอประกาศให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ให้ทราบในวันที่ 1 มีนาคม 2564

โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ายืนยันสิทธิ์
ไฟล์ประกอบ : news_25640217_102313.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 15 ส.ค. 2561 , 10:18:08
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 17 ก.พ. 2564 , 10:23:13