การรับสมัครนักศึกษา รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ในสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 22 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25640224_111812.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 24 ก.พ. 2564 , 11:18:12
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 24 ก.พ. 2564 , 11:18:12