ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25641124_142709.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 11 พ.ย. 2564 , 14:42:40
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 24 พ.ย. 2564 , 14:27:09