ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพิ่มเติมสาขาวิชา
รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เพิ่มเติมสาขาวิชาหลังสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
ไฟล์ประกอบ : news_25641124_142519.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 24 พ.ย. 2564 , 14:25:19
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 24 พ.ย. 2564 , 14:25:19