ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตามเกณฑ์การรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งสอบสัมภาษณ์วันที่ 25 ธันวาคม 2564
ได้ที่...
ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ปีการศึกษา 2565
ประกาศข่าวเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564 , 08:00:00
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564 , 15:12:48