1-2 คัดเลือกตรง(Direct Interview)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2565

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาณณ์ออนไลน์ อันดับที่ 1 21 ม.ค. 2565
absmiddle ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลั... 23 ธ.ค. 2564

1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2564

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portf... 23 ธ.ค. 2564

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]