1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2563

นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี 4 ปี    ภาคปกติ
absmiddle การรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ประจำปีกา... 4 พ.ย. 2563

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]