ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS64 รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 1-1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ปีการศึกษา 2565 บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
         จึงขอประกาศให้ผู้สอบผ่านการคัดเลือก เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS65 ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565 และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจะประกาศผลการยืนยันสิทธิ์ให้ทราบในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

โดยสามารถเข้ายืนยันสิทธิ์ได้ที่
เข้ายืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ TCAS65
ประกาศข่าวเมื่อ : 5 ก.พ. 2565 , 10:18:08
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 6 ก.พ. 2565 , 10:18:28