ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1-2 คัดเลือกตรง(Direct Interview)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1-2 คัดเลือกตรง(Direct Interview) ในสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึง 17 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25641224_135500.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564 , 13:53:55
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564 , 13:55:00