รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ปีการศึกษา 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 24 มิถุนายน 2566 ดังมีรายละเอียดดังไฟล์แนบท้ายประกาศฉบับนี้

  ดาวน์โหลด : ประกาศการรับสมัคร

ประกาศข่าวเมื่อ : 1 ก.พ. 2566 , 15:04:13
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 1 ก.พ. 2566 , 15:04:13