ประกาศ รับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) ในสาขาวิชาต่างๆ ในวันที่ 19 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ไฟล์ประกอบ : news_25651026_153134.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 19 ก.ย. 2565 , 09:31:09
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 26 ต.ค. 2565 , 15:31:34