โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ(กศ.บป.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. - 24 มิ.ย. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคภาคพิเศษ(กศ.บป.)
absmiddle รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาภาคพิเศษ โครงการจัดการศึกษาสำหรั... 1 ก.พ. 2566

5 Direct NSTRU
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 - 21 พ.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว(ปกติ) รอบที่ ... 29 พ.ค. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว(เชิงรุก) รอบท... 24 พ.ค. 2566

รับตรงคณะ (Walk-In NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. - 5 พ.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ

4 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 28 มี.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี    ภาคภาคปกติ

3 Direct Interview
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 17 ก.พ. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ

2 โควตา (Quota NSTRU)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 2565 - 8 ม.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ

1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 30 ต.ค. 2565

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]