การรับสมัคร ปีการศึกษา 2567

2 แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. - 12 พ.ย. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่... 29 พ.ย. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 29 พ.ย. 2566

1-2 Road Show
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 - 14 ส.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่... 29 พ.ย. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 22 ส.ค. 2566

1-1 Road Show
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2566

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี    ภาคภาคปกติ
absmiddle ประกาศให้ผู้ที่ได้รับการชะลอการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่... 29 พ.ย. 2566
absmiddle ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เข้าระบบบันทึกข้อมูลรายงานตัวเ... 17 ก.ค. 2566

[สำหรับผู้ดูแลระบบ]