ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว(เชิงรุก) รอบที่ 5 Direct NSTRU
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 Direct NSTRU ตามกระบวนการรับนักศึกษาแบบเชิงรุก โดยกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่ต้องผ่านการคัดเลือกปกตินั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยได้สรุปผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินค่ารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม- 5 มิถุนายน 2566 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ตรวจสอบผลการคัดเลือก
ไฟล์ประกอบ : news_25660524_080000.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 24 พ.ค. 2566 , 08:00:00
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 24 พ.ค. 2566 , 08:00:00