ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว(ปกติ) รอบที่ 5 Direct NSTRU
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 Direct NSTRU ตามกระบวนการรับนักศึกษาแบบปกติ โดยเรียกผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ไปแล้วนั้น
บัดนี้มหาวิทยาลัยได้สรุปผลการคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ และชำระเงินค่ารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2566 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้
ตรวจสอบผลการคัดเลือก
ไฟล์ประกอบ : news_25660529_140000.pdf
ประกาศข่าวเมื่อ : 29 พ.ค. 2566 , 14:00:00
ปรับปรุงข่าวเมื่อ : 29 พ.ค. 2566 , 08:00:00